Události

V prosinci 2018 se konalo poděkování všem zaměstnancům a všem spolupracujícím s naší agenturou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce u nás na služebně probíhaly v klidu a míru.


Dne 11.5.2019 proběhlo školení řidičů naší organizace. Děkujeme školiteli panu Šenkýřovi, za sobotní obětování svého času pro účely organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gerontooblek – školení 2018


Praha konference ke Standardům 2018


Vedení se účastní i takovýchto akcí

 

 

 

 

 

 

 


Konference

Zůčastnili jsme se Tiskové konference k financování soc. služeb a dofinancování na rok 2019 v KV Kraji. Konference se konala ve Farní charitě Karlovy Vary. Přítomni byli i Česká Televize, novináři a redaktorka Českého Rozhlasu.


XI. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 2019

Konference se konala ve dnech 10 a 11. Října 2019


Senioři a lidská práva v ČR

Konalo se 1.10.2019 v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školení první pomoci

Dne 23.11.2019 v naší agentuře proběhlo školení první pomoci, které organizovala
Mgr. H. Pressfreund a záchranáři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Financování sociálních služeb 9.1.2020

Vedení se zůčastnilo konference k financování sociálních služeb v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V prostorách agentury probíhalo školení pracovníků ke své sociální práci.


16.03.2022 Stále jsme ve spojení s organizacemi které poskytují služby Ukrajinským občanům. Přispěli jsme nákupem pro potravinovou banku

 


Oslava dvaceti let organizace

V září byla v prostorách Agentury oslava 20 letého výročí funfování organizace. Pozvání bylo doručeno všem zástupcům Karolvarského kraje, zástupcům měst a obcí, se kterými se v průběhu 20 let spolupracovalo.

Úplně na začátku byl nápad. Nápad, jak vhodně pomoci lidem s postižením. Nápad, který se přenesl přes papír až do současnosti. Dnes jsou za námi dvě desetiletí kariéry „Agentury osobní asistence“.
Začínalo se tzv. na koleně. Přes náčrty, návrhy, až po realizaci. Oficiální zahájení proběhlo v červnu roku 2002. Od té doby prošlo organizací tisíce lidí.
Dvacetileté fungování prokázalo, že služba typu Osobní asistence, je pro město Sokolov službou
potřebnou.

Občané se na Agenturu sami obrací, a to je pro organizaci nejlepší zpětnou vazbou. Ovšem, během uplynulých let nebylo vše malované na růžovo. Vznikaly mnohé náročné situace, které se musely řešit. Zároveň s přibývajícími roky organizace, přibýval počet klientů, tudíž i počet zaměstnanců. Zvýšila se poptávka po Osobní asistenci i v jiných obcích a městech v Karlovarském kraji. Tuto poptávku by nebylo možné uspokojit bez automobilů vhodných i pro přepravu klientů.

Vzhledem k tomu, že Agentura osobní asistence je Nestátní neziskovou organizací, byl tento problém tvrdým oříškem. Ale díky šikovným lidem se vše vyřešilo. Nyní disponujeme automobily, díky kterým můžeme poskytovat služby i ve vzdálenějších obcích a městech Karlovarského kraje.
Díky houževnatosti paní ředitelky a dalších lidiček se můžeme pyšnit kvalitními službami, které se nepřestaly poskytovat ani za pandemie Covidu-19. Navíc naše prostory nabízíme i klubům a spolkům, působících ve městě Sokolov.
Prožíváme jedno z dalších období své existence. Agentura osobní asistence žije svým životem, dýchá, i když ji občas něco přidusí. I v dalších letech se budeme prát o své místo na slunci, abychom uspokojovali potřeby našich klientů.


V 5/2023 se v prostorách Agentury osobní asistence konalo školení první pomoci pro pracovníky v této organizaci.

Děkujeme paní Mgr. Pressfreund za zrealizování pěkného odpoledne se záchranářem. Velice se nám to líbilo a určitě ve vzdělávání budeme pokračovat.