Události

V prosinci 2018 se konalo poděkování všem zaměstnancům a všem spolupracujícím s naší agenturou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce u nás na služebně probíhaly v klidu a míru.


Dne 11.5.2019 proběhlo školení řidičů naší organizace. Děkujeme školiteli panu Šenkýřovi, za sobotní obětování svého času pro účely organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gerontooblek – školení 2018


Praha konference ke Standardům 2018


Vedení se účastní i takovýchto akcí

 

 

 

 

 

 

 


Konference

Zůčastnili jsme se Tiskové konference k financování soc. služeb a dofinancování na rok 2019 v KV Kraji. Konference se konala ve Farní charitě Karlovy Vary. Přítomni byli i Česká Televize, novináři a redaktorka Českého Rozhlasu.


XI. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 2019

Konference se konala ve dnech 10 a 11. Října 2019


Senioři a lidská práva v ČR

Konalo se 1.10.2019 v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školení první pomoci

Dne 23.11.2019 v naší agentuře proběhlo školení první pomoci, které organizovala
Mgr. H. Pressfreund a záchranáři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Financování sociálních služeb 9.1.2020

Vedení se zůčastnilo konference k financování sociálních služeb v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V prostorách agentury probíhalo školení pracovníků ke své sociální práci.