O nás

V agentuře os. asistence a sociálního poradenství se koná několikrát do roka školení pracovníků agentury ze školení s registrací MPSV výstupem z tohoto je Osvědčení o absolvování předepsaného počtu hodin (za rok 24). Např.: Gerontooblek, Kufr plný vzpomínek, Verbální dovednosti při zvládání negativních emocí uživatele sociální služby, Základy týmové práce v sociálních službách.

Vedoucí agentury v čele s paní ředitelkou navštívily přímo v Sokolově pořádaný Kongres – Gerontologické dny severozápad. Také ve stejném uskupení byl navštíven desátý výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ve městě Tábor.

Z důvodu zvyšování vzdělanosti a kompetencí u pracovníků organizace spolupracujeme s obcemi, městy, různými kraji a ministerstvy v záležitostech, které se týkají sociálních služeb. Např.: účast na seminářích, setkáváních u kulatých stolů, zúčastnění se na různých přednáškách. Své poznatky předáváme informacemi dále, např.: spolkům, svazům ZP a seniorům. Spolupracujeme s pracovníkem MPSV pro Karlovarský kraj – Implementace politiky stárnutí na krajské úrovni – Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.

V prostorách agentury se konají různé akce např.: svazy z měst a obcí zde pořádají různá setkání, oslavují svátky, narozeniny atp.
Agentura umožnila klubu seniorů z Háječku pravidelné setkávání se s mladší generací, s dětičkami se školky v Sokolově.