Ředitelka organizace: Bc.Dana Kábrtová, MBA

Tel.: 352 600 588

Mob.: 725 518 515

e-mail: kabrtova.agentura@seznam.cz


Vedoucí sociální služby: Dana Janurová

Tel.: 352 600 588

Mob.: 724 295 610

e-mail: djanurova@volny.cz


Sociální pracovnice: Bc. Jana Zoubková Suchá

Tel.: 601 155 269