Služby

Nabízíme registrovanou službu osobní asistence. K asistenci lze zajistit níže uvedené služby.

Dle Zákona o sociálních službách  č. 108/2006 Sb. , platného od 1.1.2007 a prováděcí vyhlášky č.505/2006 poskytujeme:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby

  • Těžce se pohybujete, máte problémy s pohybem uvnitř i venku?
  • Jste po havárii?
  • Čekáte na schválení pomůcky revizním lékařem, nebo máte pomůcku objednanou a ještě ji fyzicky nemáte a již ji potřebujete?
  • Chcete si pořídit zdr. pomůcku, ale nemáte jí vyzkoušenou?
  • Pořebujete pomoc s výběrem polohovacího lůžka?
  • Přijďte si pomůcku vyzkoušet, poradíme, pomůžeme vybrat typ i zapůjčíme na vyzkoušení např.:

Mechanické vozíky

Různé typy chodítek

Toaletní křesla

Nástavce na WC

Sedačka do i na vany

Antidekubitní matrace

Podložky na židle

Francouzské hole

Vycházkové hole

Berle

Sedačka do sprchového koutu, hrazdičky k lůžku, atd.

 

Pracujeme dle Regionálních karet Karlovarského kraje. 

 

karta úkonů 1

karta úkonů 2