Zdroje finančních prostředků

KÚ KARLOVARSKÉHO KRAJE

MPSV v ČR

MĚSTA a OBCE KARLOVARSKÉHO KRAJE:

Sokolov

Chodov

Kraslice

Bukovany

Březová

Šabina

Staré sedlo

Krajková

Svatava

Dolní Rychnov

Habartov

Lomnice

SPONZOŘI (donátoři)

OSTATNÍ – soukromé osoby a firmy

Děkujeme všem výše uvedeným subjektům, za míru podpory a poskytnuté finanční prostředky v letech minulých i v roce 2019.

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz