KÚ KARLOVARSKÉHO KRAJE

MPSV v ČR

MĚSTA a OBCE KARLOVARSKÉHO KRAJE

SPONZOŘI (donátoři)

OSTATNÍ – soukromé osoby a firmy

Děkujeme všem výše uvedeným subjektům, za míru podpory a poskytnuté finanční prostředky v letech minulých i v roce 2022 a 2023.

Projekt Osobní asistence je v roce 2023 realizován, za podpory statutárního města Karlovy Vary.

Projekt Osobní asistence je v roce 2023 realizován, za podpory města Sokolov.

Projekt Osobní asistence je v roce 2023 – 2024 realizován, za podpory města Chodov.

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz