Zdroje finančních prostředků

KÚ KARLOVARSKÉHO KRAJE

MPSV v ČR

MĚSTA a OBCE KARLOVARSKÉHO KRAJE

SPONZOŘI (donátoři)

OSTATNÍ – soukromé osoby a firmy

Děkujeme všem výše uvedeným subjektům, za míru podpory a poskytnuté finanční prostředky v letech minulých i v roce 2022 a 2023.

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz