Ceník služeb

Úvodní stránka » Ceník služeb

Ceník za poskytování sociální služby osobní asistence

 

V rámci sociální služby – úkony Osobní asistence dle REGIONÁLNÍ KARTY pro Osobní asistenci, předepsanou od KÚKK:

 

OBLAST POTŘEB:

 

A/ OSOBNÍ HYGIENA

 • DENNÍ HYGIENA-
 • MYTÍ A KOUPÁNÍ-
 • VÝKON FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY-

 

B/ ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • OBLÉKÁNÍ-

 

C/ SAMOSTATNÝ POHYB

 • ZMĚNA POLOHY-
 • MANIPULACE S PŘEDMĚTY-
 • POHYB VE VLASTNÍM PROSTORU-
 • POHYB MIMO DOMÁCNOST-

 

D/ ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ

 • ZAJIŠTĚNÍ POTRAVIN-
 • PŘÍPRAVA A PŘÍJEM STRAVY-

 

E/ PÉČE O DOMÁCNOST

 • DOMÁCNOST-
 • TECHNICKÁ PÉČE O DOMÁCNOST-

 

F/ ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • ORIENTACE-
 • SPOLEČENSKÉ KONTAKTY-
 • KOMUNIKACE-
 • VYUŽÍVÁNÍ BĚŽNÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB-

 

G/ SEBEREALIZACE

 • VZDĚLÁVÁNÍ-
 • PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ-
 • OBLÍBENÉ ČINNOSTI-

 

H/ PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (RIZIKA)

 • ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ-
 • ZDRAVÍ-
 • ZDRAVÁ VÝŽIVA-

 

I/ UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • FINANČNÍ A MAJETKOVÁ OBLAST-
 • ZÁKLADNÍ DOKLADY-
 • ÚČAST NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ-
 • OCHRANA PRÁV-

 

J/ PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

 • PÉČE O DĚTI

 

Cena za poskytnutí sociální služby:

Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence je dána novelizací vyhl. č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Nižší částka dle zákona je účtována pouze u těch klientů, kde prokazatelně výše jejich finančních prostředků neodpovídá možnosti platby plné částky dané zákonem.

Pokud zajištění služby netrvá celou hodinu, úhrada je poměrně snížena.

 

Nízký příjem finančních prostředků

  např. klient sám ve své domácnosti                       110.- Kč za 1 hodinu péče

 

Vyšší příjem finančních prostředků

např. klient nežije ve své domácnosti sám            135.- Kč za 1 hodinu péče

 

 

 

 

Dana Janurová, ředitelka organizace

Bc. Dana Kábrtová, vedoucí soc. služby