Ceník služeb

Ceník za poskytování sociální služby osobní asistence

 

V rámci sociální služby – úkony Osobní asistence dle REGIONÁLNÍ KARTY pro Osobní asistenci, předepsanou od KÚKK:

 

OBLAST POTŘEB:

 

A/ OSOBNÍ HYGIENA

 • DENNÍ HYGIENA-
 • MYTÍ A KOUPÁNÍ-
 • VÝKON FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY-

 

B/ ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • OBLÉKÁNÍ-

 

C/ SAMOSTATNÝ POHYB

 • ZMĚNA POLOHY-
 • MANIPULACE S PŘEDMĚTY-
 • POHYB VE VLASTNÍM PROSTORU-
 • POHYB MIMO DOMÁCNOST-

 

D/ ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ

 • ZAJIŠTĚNÍ POTRAVIN-
 • PŘÍPRAVA A PŘÍJEM STRAVY-

 

E/ PÉČE O DOMÁCNOST

 • DOMÁCNOST-
 • TECHNICKÁ PÉČE O DOMÁCNOST-

 

F/ ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • ORIENTACE-
 • SPOLEČENSKÉ KONTAKTY-
 • KOMUNIKACE-
 • VYUŽÍVÁNÍ BĚŽNÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB-

 

G/ SEBEREALIZACE

 • VZDĚLÁVÁNÍ-
 • PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ-
 • OBLÍBENÉ ČINNOSTI-

 

H/ PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (RIZIKA)

 • ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ-
 • ZDRAVÍ-
 • ZDRAVÁ VÝŽIVA-

 

I/ UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • FINANČNÍ A MAJETKOVÁ OBLAST-
 • ZÁKLADNÍ DOKLADY-
 • ÚČAST NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ-
 • OCHRANA PRÁV-

 

J/ PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

 • PÉČE O DĚTI

Ceník za poskytování sociální služby osobní asistence

Cena za poskytnutí sociální služby:
Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence je dána zákonem č. 108/2006 Sb. § 75 odst. 1 písm. a) a novelizací vyhl. č.505/2006 Sb. § 5 odst. 2., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Maximální výše úhrady pro poskytování osobní asistence činí 155.- Kč za 1 hodinu péče.

Klient, jehož finanční situace neumožňuje úhradu v plné výši, má možnost požádat o snížení úhrady. V tomto případě je povinen doložit výši příjmů a předložit rozhodnutí ÚP o zamítnutí
příspěvku na péči.

Zdali zajištění služby netrvá celou hodinu, úhrada je poměrně snížena.

 

 

 

 

Bc. Dana Kábrtová, MBA – ředitelka organizace

Dana Janurová – vedoucí sociální služby